BUO
Rebecca Anonuevo

Nais kong wakasan

nang banayad ang lahat.

Walang pamimighati,

walang panghihinayang.

Walang pagsisisi,

hindi magpapahabag.

Hindi mo mahuhulaan

na nagsara na ako ng tarangkahan.

Hindi mo maririnig and ingit

ng bakal sa kadiliman.

Walang magpapalahaw

ng mga aso sa looban.

Ang mga dahon ng bayabas

ay huhugasan ng bahagyang ulan.

Isang kudlit ng buwan

ang ititira sa kalangitan.

Maaliwalas na hangin

ang magdurugtong sa buhay.

Isang piraso ng puso

ang sasambit ng dasal.

Aahon itong pag-ibig

nang marangal at matapang;

Wala ni tilamsik

ng burak ng iyong kalupitan.